De planning

Momenteel zijn wij druk bezig om de plannen verder uit te werken en gegevens te verzamelen over de locatie. Denk hierbij aan onderzoeken over de kwaliteit van de bodem, aanwezige Flora en Fauna, archeologie, waterberging en stikstofdepositie. Parrallel aan deze onderzoeken loopt de omgevingsdialoog waarvan wij eind juni de resultaten verwachten. Deze resultaten nemen wij mee in de verdere planuitwerking. Aansluitend zullen wij het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Berg en Dal aanbieden.

situatie
sfeerbeeld

Begin verkoop

Afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure gaan wij begin 2022 in verkoop met de woningen waarna de percelen bouwrijp gemaakt worden. Aansluitend start de bouw van het project waarbij de eerste woningen in 2023 gereed zouden kunnen zijn. Wij willen benadrukken dat dit een prognose is waar nog vele factoren van invloed kunnen zijn op de voortgang van het proces.

Indien u interesse heeft in een woning kunt u zich inschrijven via deze website. Wij houden u dan middels een nieuwsbrief op de hoogte.

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. | Privacy voorwaarden