Groen Groesbeek

Gelegen tussen de Knapheideweg, 1e Colonjes en de Piet Heijnstraat in Groesbeek ligt het voormalig tuincentrum Groen Groesbeek. Op deze locatie is ruimte voor een nieuwe woonomgeving. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft in september 2020 het Actieplan Wonen vastgesteld om het woningtekort in de gemeente een helpende hand te bieden. Deze locatie is opgenomen in het Actieplan Wonen voor circa 60 woningen.

situatie
https://nieuwgroengroesbeek.nl/wp-content/uploads/2022/07/foto2-640x391.png

Het plan

Op basis van de omgevingsdialoog en reacties van professionele partijen vind u bijgaand het aangepaste stedenbouwkundig ontwerp voor deze locatie. De gemeente Berg en Dal heeft akkoord gegeven op dit plan om hiermee de ruimtelijke procedure te starten. Vanaf medio juli ligt het bestemmingsplan inclusief alle onderzoeksrapporten voor zes weken ter inzage.

Omgevingsdialoog

Vanaf het eerste moment zijn wij met de direct aanwonenden in gesprek gegaan over de invulling van het voormalig tuincentrum. Daarnaast is een enquête gehouden over deze ontwikkeling. Daarnaast is met andere belanghebbende (o.a. Gemeente, Veiligheidsregio, Geldersgenootschap en Oosterpoort) gesproken over de stedenbouwkundige opzet. In de rapportage over de omgevingsdialoog hebben wij beschreven op welke wijze wij de omgeving bij het planproces hebben betrokken. Daarnaast kunt u hier ook de argumentatie vinden van een aantal gemaakte ontwerpkeuzes alsmede de resultaten uit de enquête.
https://nieuwgroengroesbeek.nl/wp-content/uploads/2022/07/foto1-640x367.png

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. | Privacy voorwaarden