Groen Groesbeek

Gelegen tussen de Knapheideweg, 1e Colonjes en de Piet Heijnstraat in Groesbeek ligt het voormalig tuincentrum Groen Groesbeek. Op deze locatie is ruimte voor een nieuwe woonomgeving. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft in september 2020 het Actieplan Wonen vastgesteld om het woningtekort in de gemeente een helpende hand te bieden. Deze locatie is opgenomen in het Actieplan Wonen voor circa 60 woningen.

situatie

In het filmpje licht de stedenbouwkundige zijn visie en ideeën toe voor deze locatie.

Het plan

Om het plan vorm te geven zijn wij begin van dit jaar gestart met de omgevingsdialoog, een buurtparticipatietraject. In de eerste fase hebben wij de direct aanwonenden betrokken in het planproces om vervolgens een stedenbouwkundig plan uit te werken. Bureau Ontwerp en Omgeving heeft een analyse van de locatie gemaakt en vervolgens met de input van de direct aanwonenden een eerste aanzet voor een stedenbouwkundig plan ontworpen.

Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. | Privacy voorwaarden